Ustanove kulture

USTANOVE KULTURE - ČAčAK

Narodni muzej

Konak Gospodara Jovana Obrenovića u Čačku, je posle crkve najstarija sačuvana građevina. Podigao ga je 1835. godine Jovan Obrenović, brat kneza Miloša Obrenovića. U njemu je sada muzejska postavka stare gradske kuće. Na spoljnoj fasadi ove kuće oslikan je grb Obrenovića u boji – jedini sačuvani grb u našoj zemlji.

Narodni muzej u Čačku osnovan je 30. avgusta 1952. godine. Stalna postavka otvorena je 1953. godine. Narodni muzej sadrži tri celine – prikaz istorije od neolita do srednjeg veka, „Ovčarsko-kablarski manastiri i crkve čačanskog kraja“ i „Čačanski kraj u ustancima i ratovima 1804-1941“. Pet odeljenja Narodnog muzeja u Čačku u svojim fondovima čuva blizu 20.000 predmeta. Muzej je za 60 godina postojanja (1952.- 2012.) organizovao ukupno 448 izložbi, preduzeo 110 arheoloških iskopavanja, štampao 181 publikaciju. Od 1969. godine redovno izdaje svoj časopis “Zbornik radova Narodnog muzeja” (41. broj izašao je 2012), štampao je 89 kataloga i još 51 posebno izdanje (monografije, zbornici radova sa naučnih skupova, vodiči). Biblioteka Muzeja poseduje 10.000 knjiga i 548 naslova periodike sa 10.470 svezaka.

DRUŠTVENE MREŽE

Da li nas pratite na mrežama?

Svakodnevno inspirišemo naše pratioce na nove avanture, uzbudljivim novim ponudama. Izaberite vašu omiljenu mrežu i kliknite na ikonu