Prirodne atrakcije

PRIRODNE ATRAKCIJE - ČAčAK

Slatinska Banja

Slatinska banja se nalazi u podnožju planine Jelice, na desnoj obali reke Zapadne Morave. Od Čačka je udaljena 17 km. Banjom protiče banjska reka – Daćinac na kojoj se nalazi termalna zona, gde su i termalni izvori lekovite mineralne vode. Nadmorska visina na kojoj se nalazi Slatinska banja iznosi 275 m.

Vode Slatinske Banje spadaju u red hladnih sumpornih voda, koje imaju karakter slabih alkalno-soliničnih voda. Čine je sledeći elementi: kalijum, litijum, rubidijum, stroncijum, cezijum, barijum i fosfor. Ovo je samo informativna analiza, jer je za kompletniju analizu potrebno više od 1 l vode (3-5 l), kako bi na osnovu potpunije analize Slatinska banja došla u red sumpornih lekovitih voda. Na osnovu hemijskih analiza voda Slatinske banje sadrži sumporvodonika više nego ostale banje u Srbiji.

DRUŠTVENE MREŽE

Da li nas pratite na mrežama?

Svakodnevno inspirišemo naše pratioce na nove avanture, uzbudljivim novim ponudama. Izaberite vašu omiljenu mrežu i kliknite na ikonu