Kulturno - Istorijsko nasleđe

KULTURNO - ISTORIJSKO NASLEđE - PRIJEPOLJE

Džamija u Hisardžiku

Adresa:

Hisardžik

U džamiji u Hisardžiku nalazi se Kur’an koji je star oko 400 godina. Kur’an je u rukopisu i pisan je izuzetnim stilom. Njegov format je 40 h 30 cm i težak je 4,90 kg. Na zahtev Muzeja iz Prijepolja Kur’an je u septembru 2005. godine poslat Narodnoj biblioteci Srbije u Beogradu na konzerviranje jer je bio u dosta lošem stanju. Kuran iz Hisardžika je bez ikakvih dilema star oko 400 godina, jer su po pergamentu na kome su rukom ispisane sve njegove stranice, načinu pisanja, formatu, veličini i broju stranica kao i nizu drugih parametara, stručnjaci utvrdili da potiče sa početka 17. veka.

DRUŠTVENE MREŽE

Da li nas pratite na mrežama?

Svakodnevno inspirišemo naše pratioce na nove avanture, uzbudljivim novim ponudama. Izaberite vašu omiljenu mrežu i kliknite na ikonu