Kulturno - Istorijsko nasleđe

KULTURNO - ISTORIJSKO NASLEđE - KOSJERIć

Crkva brvnara

Crkva brvnara u  Sečoj Reci, 7 km od Kosjerića, ubraja se u spomenike kulture od velikog značaja, takođe se ubraja u 10 najlepših sakralnih objekata ovog tipa u Srbiji. Pored crkve brvnare, u periodu od 1900. do 1903. godine, sazidana je i crkva istog posvećenja. Između crkava je zidani zvonik za koga se zna da je stariji od nove crkve. Postojanje Crkve brvnare u selu Seča Reka može se pratiti od 1786. godine, pa do 1812. kada je na mestu spaljenog starijeg hrama 1805. godine, dovršena i osvećena postojeća brvnara posvećena velikomučeniku Georgiju (Svetom Đorđu). Arheološki ostaci na nekim lokacijama u neposrednom okruženju osnov su za pretpostavku da je crkva u Sečoj Reci postojala znatno ranije, možda još u vreme srednjovekovne srpske države. Poslednja crkva koja je predhodila sadašnjoj, obnovljenoj crkvi, takođe je bila od drveta i sagrađena na istom mestu. Tokom 1805. godine kada su se oko grada Užica vodile borbe između ustaničke vojske i turskog garnizona, crkva je spaljena.

Crkvu brvnaru čine poligonalni oltarski prostor, naos i priprata sa horom i trem. Krov pokriven šindrom ima jako izraženu slemenjaču. Vrata na zapadnom i severnom zidu nose bogato bojenu rezbarenu dekoraciju u vidu precizno izvedenih rozeta na kasetiranoj površini. Unutrašnjojst crkve je izdeljena dvema pregradama na pripratu, naos i oltarski prostor sa obeleženim prostorom za proskomidiju. Enterijerom dominira drveni rezbareni i bojeni polijelej, delo osaćanskih neimara, ispod kojeg je kamena amvonska rozeta, kao i brojne ikone, hronološki uglavnom vezane za 19. vek. Među njima se izdvajaju Carske dveri i Nadverje Simeona Lazovića, koji se svrstavaju u njegova najlepša ostvarenja. Istom majstoru se pripisuje škrinja u kojoj se čuvao pribor za pričešćivanje, a čiji je poklopac oslikan predstavama Bogorodice sa Hristom, Svetog Nikole i Svetog Luke.
Oko crkve su spomenici – krajputaši, podignuti u periodu 1912-1918. ratnicima izginulim u Balkanskim i Prvom svetskom ratu. U porti crkve u kasnijem periodu podignuta su dva nadstrešnice-lapidarijuma pod kojima se takođe nalaze krajputaši,, jedinstveni sakralni objekti kojih na teritoriji opštine ima više od 200. Nad spomenicima je urađena konzervacija i osveženi su bojama. Na samoj crkvi konzervatorski radovi vršeni su 1952. i 1975. godine, a potpuno je obnovljena 2012. povodom dva veka postojanja ostalih 8 crkava na teritoriji opštine Kosjerić su lepe i značajne za lokalni identitet i za verski turizam.

DRUŠTVENE MREŽE

Da li nas pratite na mrežama?

Svakodnevno inspirišemo naše pratioce na nove avanture, uzbudljivim novim ponudama. Izaberite vašu omiljenu mrežu i kliknite na ikonu