Kulturno - Istorijsko nasleđe

KULTURNO - ISTORIJSKO NASLEđE - ČAčAK

Rimske terme

Prilikom iskopavanja temelja stambeno-poslovne zgrade u centru Čačka, otkriveni su ostaci građevine iz rimskog doba. Lokalitet Rimske terme u Čačku proglašen je za spomenik kulture („Službeni Glasnik“ broj 126 od 14.04.1970. godine) i nalaze se pod staranjem Narodnog muzeja u Čačku.

Kasnoantičko kupatilo (terme) u centru Čačka podignuto je na izdignutom rečnom platou, čija je površina blago nagnuta prema jugoistoku. Po tipu, terme su male i smatra se da su predstavljale kupatilo i mesto za vođenje lične higijene u sklopu neke vile ili na raskrsnici puteva.

DRUŠTVENE MREŽE

Da li nas pratite na mrežama?

Svakodnevno inspirišemo naše pratioce na nove avanture, uzbudljivim novim ponudama. Izaberite vašu omiljenu mrežu i kliknite na ikonu