Kulturno - Istorijsko nasleđe

KULTURNO - ISTORIJSKO NASLEđE - ČAčAK

Manastir Vaznesenje

Adresa:

Medjuvršje

Manastir Vaznesenje nalazi se na severnim padinama Ovčara, a zbog svog položaja nije uočljiv putnicima koji prolaze kroz klisuru.

Može se pretpostaviti da je izgrađen na temeljima starog manastira, ali o tome nema preciznih podataka. Zahvaljujući jednom rukopisnom jevanđelju, koje je napisano u Vaznesenju 1570. godine, sa sigurnošću se može tvrditi da je manastir postojao u XVI veku.

Crkva manastira Vaznesenje je jednobrodna građevina sa niskom kupolom i polukružnom oltarskom apsidom. Dve mermerne rozete, ukrašene biljnom ornamentikom, očuvane su u priprati u središnjem delu hrama.

Ikonostas crkve manastira Vaznesenje čine ikone relativno malih dimenzija, zbog skromnih dimenzija crkve.

DRUŠTVENE MREŽE

Da li nas pratite na mrežama?

Svakodnevno inspirišemo naše pratioce na nove avanture, uzbudljivim novim ponudama. Izaberite vašu omiljenu mrežu i kliknite na ikonu