Kulturno - Istorijsko nasleđe

KULTURNO - ISTORIJSKO NASLEđE - ČAčAK

Manastir Uspenje

Manastir Uspenje nalazi se na uzvišenju iznad manastira Jovanje i vidljiv je sa svih strana klisure.

U turskim izvorima pominje se 1536. godine. Kada je Vuk Karadžić posetio klisuru 1820. godine, zabeležio je tadašnje stanje ostataka kule na uzvišenju i predanje koje je vezano za ovaj objekat:

“Više manastira na brijegu imaju zidine od nekakve kule, koju sad zovu Gradina i pripovjeda se da je Jovanje nekada bilo larva, iz koje se zapovjedalo i sudilo svima ostalim manastirima oko Kablara i Ovčara, a na ovoj kuli da im je bila opšta zvonara a pod zvonarom pisarnica (gde su knjige pisate), a pod pisarnicom tavanica.”

Krajem XX veka, crkva manastira Uspenje je potpuno rekonstruisana i iako  nikada nije bila živopisana, dobila je nov ikonostas.

DRUŠTVENE MREŽE

Da li nas pratite na mrežama?

Svakodnevno inspirišemo naše pratioce na nove avanture, uzbudljivim novim ponudama. Izaberite vašu omiljenu mrežu i kliknite na ikonu