Kulturno - Istorijsko nasleđe

KULTURNO - ISTORIJSKO NASLEđE - ARILJE

Crkva Sv.Ahilija

Zadužbina kralja Dragutina Nemanjića,iz 13.veka, svedoči o  bogatoj kulturno-istorijskoj baštini srpskog naroda. Može se reći da je crkva Svetog Ahilija dragocena riznica srpskog srednjovekovnog freskoslikarstva. Naročitu pažnju privlači ktitorska kompozicija Dragutina i Milutina Nemanjića, na kojoj se prvi put u srpskom freskoslikarstvu pojavljuje novo ikonografsko rešenje, freska Arhangela Gavrila-Plavi ili popularnije Ariljski anđeo. Crkva je pod zaštitom države od 1947.godine.

DRUŠTVENE MREŽE

Da li nas pratite na mrežama?

Svakodnevno inspirišemo naše pratioce na nove avanture, uzbudljivim novim ponudama. Izaberite vašu omiljenu mrežu i kliknite na ikonu