Aktivni odmor

AKTIVNI ODMOR - UžICE

Lov

Izuzetnost i bogatstvo flore i faune na prostoru užičkog kraja uslovili su posebne režime zaštite određenih krajeva, ostavljajući dovoljno prostora ljubiteljima lova.

U lovištu “Đetinja”, površine 54.334 ha, stalno gajene vrste divljači su: srna, divlja svinja, divokoza, medved, zec, fazan, poljska jarebica i jarebica kamenjarka.

Lovište “Šargan”, površine od 13.784 ha, nalazi se u neposrednoj blizini čuvene Šarganske osmice. Ovde možete loviti srnu, divlju svinju i zeca. Istu vrstu divljači možete loviti i u Lovištu Jelova Gora.

U Lovištu “Tara”, površine od oko 17.700 hektara gaje se: medved, divokoza, srna, divlja svinja, zec, leštarka i jarebica kamenjarka. Lov je dozvoljen na divokozu, srneću divljač i divlju svinju. Medved je lovostajem zaštićen cele godine.

DRUŠTVENE MREŽE

Da li nas pratite na mrežama?

Svakodnevno inspirišemo naše pratioce na nove avanture, uzbudljivim novim ponudama. Izaberite vašu omiljenu mrežu i kliknite na ikonu